Jūs atrodaties šeit

Video novērošana

Video novērošanas sistēmas ir kļuvušas par mūsu dzīves neatņemamo sastāvdaļu. Tūkstošiem videokameru, ir pieslēgtas pie ciparu video novērošanas sistēmam pasargā uzņēmumus un mājokļus no zādzībām un ugunsgrēkiem nodrošinot mierīgu un organizēto darba procesu. 

Video novērošanas sistēmas ierīkošana ļauj saņemt maksimālo informāciju no apkārtējas vides un iespējamiem draudiem, tāpēc visu veidu videokameras ir kļuvušas par nepieciešamo apsardzes elementu. Attēls no objektā uzstādītām kamerām tiek translēts pa kabeļiem vai ar radiosignāla palīdzību uz centralizēto videoserveri, kur tiek apstrādāts ar speciālo programmu palīdzību un tiek izvests uz monitora, ļaujot sekot noitekošam reāla laika režīmā no jebkuras pasaules malas. Pēdējās paaudzes videokameras samazina operātoru noslodzi apstrādājot un analizējot situāciju daudz ātrāk par cilvēku un paziņojot operātoram par radušos problēmu, ka arī neprasa periodisko uzstādījumu uzlabošanu mainoties apgaismojumam un novērošanas attālumam. Profesionāla video novērošanas sistēma automātiski reaģē un mazāko kustību padodot trauksmes signālu un ierakstot attēlu arhīvā.

Kopsummā, profesionāli projektēta un uzstādīta video novērošanas sistēma - uzticama uzņēmuma un mājokļa apdrošināšana no jebkāda veida negadījumiem.