Jūs atrodaties šeit

Salaspils pilsētas pazemes komunikāciju projekts
Salaspils pilsētas pazemes komunikāciju projekts

Beidzot priec?gi jaunumi Salaspils iedz?vot?jiem, ilgi topošais pazemes optisk?s ma?istr?les projekts uz Bazn?cas, Kalnrozes un Malienas iel?m ir p?d?j? izstr?des stadij?, t.i. v?l notiek saska?ošana ar visiem zemes ?pašniekiem, pa kuru zemes gabalu tiks ier?kota pazemes ma?istr?le.

Air Jordan 1 White Off White,off White White Air Jordan 1,aq0818-100 OFF-WHITE X Air Jordan 1 White Premium Original Import Material Air Jordan 1 White Off White,off White White Air Jordan 1,aq0818-100 OFF-WHITE X Air Jordan 1 White Premium Original Import Material