Jūs atrodaties šeit

Pakalpojumi

Televīzija

Mūsu kompānija piedāvā plašu pakalpojumu klāstu televīzijas apraides jomā: analogā televīzija ( kabeļtelevīzija ), IPTV(interaktīva televīzija), sa

Internets

Internets - m?sdien?s ir gr?ti iedom?ties m?ju vai biroju bez internet piesl?guma. M?s pied?v?jam vair?kus risin?jumus interneta piesl?gumam k?

Telefons

Neskatoties uz mainīgo pasauli, kuru ir pārņemuši mobilie telefoni un internets, vēl palikusi vērtība, kurai ir jau vairāk nekā 130.

Video novērošana

Video nov?rošanas sist?mas ir k?uvušas par m?su dz?ves neat?emamo sast?vda?u.

Hostings

Web-hostings - pakalpojums, kas ļauj lietotājam izvietot Web-vietne vai citu infnormāciju( teksts, bilde, video) Internetā izman

Datoru serviss

Jebkuras elektronikas dzīve nav mūžīga, lai Jūsu dators kalpotu daudz ilgāk, tam vajag veikt ikgada profilaksi, kas ļaus konstat